Energie-akkoord laat nog even op zich wachten

05-07-2013 06:01

Er zal deze week nog geen energie-akkoord komen, zoals dat eerder wel was aangeven. De verschillende partijen aan tafel hebben meer tijd nodig om er met elkaar uit te komen. Ze hebben om een week uitstel gevraagd en hebben daarmee aangegeven dat zij op 12 juli met een akkoord naar buiten zullen komen. Dit bericht heeft de Sociaal Economische Raad (SER) naar buiten gebracht. » Lees meer

Energieakkoord zorgt voor aanpassing regeerakkoord

15-07-2013 07:55

Het energieakkoord dat op hoofdlijnen bereikt is zorgt voor een aanpassing in het regeerakkoord. Dat blijkt uit een bekendmaking van de Sociaal Economische Raad (SER). Het kabinet heeft samen met de werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties op hoofdlijnen een akkoord bereikt, waarin afspraken die de VVD en PvdA hebben gemaakt licht worden aangepast. In het regeerakkoord hebben de beide partijen opgenomen dat we in Nederland in 2020 16% duurzame energie op zouden wekken, dat is nu uitgesteld tot in 2023.

» Lees meer

Gas in Groningen binnen 20 jaar op

30-07-2013 01:27

Gas in Groningen binnen 20 jaar opHet gasveld onder Groningen dat men momenteel gebruikt is over 20 jaar helemaal leeg. Dat stelt althans de actiegroep ‘Co2ntramine’. Zij hebben goed gekeken naar een onderzoek van Herman Damveld. Hij is een onderzoeker uit Groningen en staat daarnaast bekend als publicist. Hij heeft een onderzoek gedaan naar het gasveld in Groningen, onder andere om na te gaan hoelang men daar nog gebruik van kan blijven maken. » Lees meer