Energiebesparing in bestaande gebouwen vraagt om meer dwingend beleid

08-01-2015 03:24

Het energiezuiniger maken van woningen, kantoren en andere gebouwen is in volle gang, maar het gaat nog lang niet overal hard genoeg. Met name nieuwbouwwoningen voldoen vaak aan de scherpste energienormen, bestaande woningen blijven veelal achter. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is van mening dat er meer dwingende maatregelen nodig zijn, om ook de bestaande bouw mee te kunnen krijgen. Energiebesparende maatregelen binnen de bestaande bouw verlagen woonlasten en beperken de emissie van broeikasgassen, waardoor het mes aan twee kanten snijdt.

» Lees meer

Nederlandse blauwe energie kan zorgen voor nieuwe energierevolutie

22-01-2015 10:42

Nederlandse blauwe energie kan zorgen voor nieuwe energierevolutieIn de zoektocht naar een meer duurzame energievoorziening kan een Nederlandse vinding wel eens een belangrijke rol spelen. Het gaat om Blauwe energie, een alternatief voor de groene energie uit bijvoorbeeld de wind en de zon. Blauwe energie maakt gebruik van de combinatie tussen zoet en zout water, die bij menging een bepaalde ‘spanning’ oplevert. » Lees meer