Rechter dwingt Nederland uitstoot broeikasgassen terug te dringen

03-07-2015 09:47

Rechter dwingt Nederland uitstoot broeikasgassen terug te dringenDe Nederlandse overheid moet de uitstoot van CO2 in 2020 hebben teruggedrongen met minimaal 25% ten opzichte van het jaar 1990. Dat vormt de strekking van een uitspraak van een rechter in Den Haag, die daarmee meeging in de eis van duurzaamheidsorganisatie Urgenda. » Lees meer

Investeren in duurzame energie loont

06-07-2015 10:51

Het loont te investeren in duurzame energie en energie te besparenDuurzame energie en economische groei; ze blijken in veel gevallen hand in hand te gaan. Het aantal investeringen in duurzame energie nam de laatste tijd toe en heeft geleid tot meer economische groei. Daarnaast blijkt het de moeite waard energie te besparen, iets waarvoor zowel directe als indirecte beloningen beschikbaar zijn. » Lees meer

Hoge energiebelasting op stroom uitgesplitst

11-07-2015 11:09

De energiebelasting op stroom ligt 5x hoger dan die op aardgas, ook wanneer er sprake is van duurzame energie. Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging De Groene Zaak en Eneco. De beide partijen willen er bij het kabinet op aandringen om de energiebelasting deels te verschuiven naar aardgas, waardoor de lasten op elektriciteit kunnen afnemen. Een kleinverbruiker betaalt momenteel €6,72 voor een gigajoule aan aardgas, terwijl een gigajoule aan elektriciteit €33,22 moet kosten. » Lees meer