Project Sunroof van Google vertelt of huizen geschikt zijn voor zonnepanelen

12-09-2015 08:12

Google geldt als de zoekmachine met verreweg het grootste marktaandeel, terwijl het daarnaast een innovatief bedrijf is dat doorlopend werkt aan slimme oplossingen voor huidige en toekomstige problemen. Project Sunroof is een goed voorbeeld van een oplossing voor kwesties waar we op termijn steeds meer mee te maken zullen krijgen, die losstaan van het gebruik van het internet. Het gaat om een project dat het via Google Earth mogelijk maakt om te bepalen hoeveel zonne-energie een huis eventueel op zou kunnen wekken.

» Lees meer

Hoeveel energie- en milieubelasting betalen we eigenlijk in Nederland?

25-09-2015 11:17

Betalen we daadwerkelijk zoveel energie- en milieubelasting? In 2014 werd er €24 miljard aan milieubelastingen en -heffingen geïnd. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, dat daarmee inzichtelijk maakt dat het gaat om 16,2% van de totale belastingopbrengsten. Vergeleken met andere Europese landen ligt de belasting po bijvoorbeeld energie relatief hoog.

» Lees meer