Veel animo voor duurzame energie ondanks verouderde wetgeving overheid

01-03-2017 12:17

Veel animo voor duurzame energie bij bedrijven en particulieren ondanks verouderde wetgeving overheidHet internationale adviesbureau met een Nederlandse tak, PricewaterhouseCoopers, hierna afgekort als PwC, bood eind januari jl. een rapport aan aan de Tweede Kamer, waarin naar voren komt dat, volgens het bureau, de huidige Nederlandse wetgeving de transformatie van een economie gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een economie gebaseerd op duurzame energie in de weg staat. » Lees meer

Energierekeningen zijn vaak onjuist

07-03-2017 05:30

Energierekeningen zijn vaak onjuistVolgens Vereniging Eigen Huis blijken Energierekeningen vaak fouten te bevatten die moeilijk te ontdekken zijn. Het gaat om bedragen van tien tot honderden euro’s. Hier moet iets aan gedaan worden vindt Cindy van de Velde, directeur van VEH. Zij roept het ACM (Autoriteit Consument en Markt) op om hiernaar een onderzoek in te stellen en maatregelen te nemen.

» Lees meer

Straks mogelijk om energie te ontvangen van meerdere leveranciers tegelijk

20-03-2017 03:17

De Autoriteit, Consument en Markt (ACM), een organisatie dat streeft naar eerlijke concurrentie tussen bedrijven en opkomt voor de belangen van de consument, heeft het mogelijk gemaakt dat er vanaf het jaar 2018 stroom van meerdere leveranciers op één aansluiting kan worden ontvangen. De ‘gewone’ consument zal hier echter niet snel gebruik van gaan maken. Voor huishoudens die in het bezit zijn van bijvoorbeeld een elektrische auto kan het wel een voordeel zijn om voor verschillende aanbieders te kiezen. » Lees meer

Zijn slimme meters wel zo slim?

20-03-2017 03:20

Zijn slimme meters wel zo slim?Frank Leferink, hoogleraar aan de Universiteit van Twente, heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van slimme meters. Hieruit blijkt dat een groot deel van deze meters onbetrouwbaar zijn. De meterstand kan wel tot 582 procent boven het daadwerkelijke verbruik aangeven. Dit blijkt bij ongeveer 850.000 van de 3 miljoen huishoudens die over de slimme meters beschikken het geval te zijn. » Lees meer

Veel steun voor groei groene energiesector

20-03-2017 03:44

De Britse universiteit van Cardiff onderzocht hoe in totaal 4000 respondenten uit de UK, Frankrijk, Duitsland en Noorwegen denken over klimaatverandering en enkele daarmee nauw samenhangende zaken. Meer dan 80% in alle landen weet zeker dat het klimaat verandert en dat de mens hier invloed op heeft. 60% meent nu al gevolgen van klimaatverandering te ondervinden en denkt dat te zien aan grilliger en extremer weer. Verder vindt een meerderheid in alle landen dat de overheid dient te zorgen voor het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering. » Lees meer