Energie nieuws

Groen gas uit rundermest daadwerkelijk in gasnet gebruikt

26-11-2015 11:38

Groen gas uit rundermest daadwerkelijk in gasnet gebruiktGroene stroom kennen we inmiddels allemaal, inmiddels doen zich mogelijkheden voor op het gebied van groen gas. Ras en Zonen uit Den Bommel is het eerste agrarische bedrijf in Nederland dat groen gas uit 100% rundermest aan het aardgasnet levert. Dat betekent dat we gebruik kunnen maken van groen gas voor de verwarming van ons water en onze woningen, naast de groene stroom die we afnemen voor onze elektrische apparaten en verlichting.

» Lees meer

Nederland houdt Europa niet bij met energiedoelstellingen

27-10-2015 10:27

Nederland houdt Europa niet bij met energiedoelstellingenDe Europese Unie is goed op weg om de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 te halen. Dat lukt overigens niet dankzij Nederland, aangezien we in ons land achterlopen en de benchmarks opnieuw niet hebben gehaald. Europa dient te voldoen aan de ‘3 x 20’ doelstellingen. » Lees meer

Hoeveel energie- en milieubelasting betalen we eigenlijk in Nederland?

25-09-2015 11:17

Betalen we daadwerkelijk zoveel energie- en milieubelasting? In 2014 werd er €24 miljard aan milieubelastingen en -heffingen geïnd. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, dat daarmee inzichtelijk maakt dat het gaat om 16,2% van de totale belastingopbrengsten. Vergeleken met andere Europese landen ligt de belasting po bijvoorbeeld energie relatief hoog.

» Lees meer

Project Sunroof van Google vertelt of huizen geschikt zijn voor zonnepanelen

12-09-2015 08:12

Google geldt als de zoekmachine met verreweg het grootste marktaandeel, terwijl het daarnaast een innovatief bedrijf is dat doorlopend werkt aan slimme oplossingen voor huidige en toekomstige problemen. Project Sunroof is een goed voorbeeld van een oplossing voor kwesties waar we op termijn steeds meer mee te maken zullen krijgen, die losstaan van het gebruik van het internet. Het gaat om een project dat het via Google Earth mogelijk maakt om te bepalen hoeveel zonne-energie een huis eventueel op zou kunnen wekken.

» Lees meer

Aandeel hernieuwbare energie loopt sterk op in Nederland

05-08-2015 09:44

Aandeel hernieuwbare energie loopt sterk op in NederlandHet aandeel hernieuwbare energie in Nederland loopt flink op, in lijn met de plannen om in 2020 minstens 14% van alle energie uit hernieuwbare bronnen te halen. In 2013 maakten we nog voor 4,8% gebruik van hernieuwbare energie, in 2014 lag dat percentage op 5,6. Dat betekent een stijging van bijna 17%.

» Lees meer

Hoge energiebelasting op stroom uitgesplitst

11-07-2015 11:09

De energiebelasting op stroom ligt 5x hoger dan die op aardgas, ook wanneer er sprake is van duurzame energie. Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging De Groene Zaak en Eneco. De beide partijen willen er bij het kabinet op aandringen om de energiebelasting deels te verschuiven naar aardgas, waardoor de lasten op elektriciteit kunnen afnemen. Een kleinverbruiker betaalt momenteel €6,72 voor een gigajoule aan aardgas, terwijl een gigajoule aan elektriciteit €33,22 moet kosten. » Lees meer

Investeren in duurzame energie loont

06-07-2015 10:51

Het loont te investeren in duurzame energie en energie te besparenDuurzame energie en economische groei; ze blijken in veel gevallen hand in hand te gaan. Het aantal investeringen in duurzame energie nam de laatste tijd toe en heeft geleid tot meer economische groei. Daarnaast blijkt het de moeite waard energie te besparen, iets waarvoor zowel directe als indirecte beloningen beschikbaar zijn. » Lees meer

Rechter dwingt Nederland uitstoot broeikasgassen terug te dringen

03-07-2015 09:47

Rechter dwingt Nederland uitstoot broeikasgassen terug te dringenDe Nederlandse overheid moet de uitstoot van CO2 in 2020 hebben teruggedrongen met minimaal 25% ten opzichte van het jaar 1990. Dat vormt de strekking van een uitspraak van een rechter in Den Haag, die daarmee meeging in de eis van duurzaamheidsorganisatie Urgenda. » Lees meer

Wind Deal of the Year voor Gemini en Delta

17-06-2015 02:41

Offshore windmolenpark Gemini en Delta hebben de Wind Deal of the Year 2015-award in de wacht gesleept, een prijs voor een uitstekende duurzame deal die onze energievoorziening in Nederland vooruit dient te brengen. Delta is dankzij de deal met Gemini de grootste leverancier van windenergie, er is sprake van een contract voor 10 jaar.

» Lees meer

Samenwerking burgers en bestuurders maakt energieneutrale samenleving mogelijk

04-06-2015 02:18

Samenwerking burgers en bestuurders maakt energieneutrale samenleving mogelijkDe overheid heeft ambitieuze doelstellingen gesteld met betrekking tot duurzame energie, het is aan de burgers en bestuurders om plannen te ontwikkelen die het mogelijk maken deze doelen te behalen. » Lees meer

Inhoud syndiceren


Vergelijk energieleveranciers

Vergelijk alle energieleveranciers op prijs, service, contractperiode en milieuvriendelijkheid. Stap online over en bespaar tot €500 per jaar! »vergelijk